KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người học để có được những kiến thức cơ bản về qui trình, cách thức xây dựng một tác phẩm báo chí, cung cấp các kỹ năng cơ bản trong công tác làm báo chí như: kỹ năng phỏng vần, viết tin, viết phóng sự… cho báo in, báo phát thanh, truyền hình và báo trực tuyến…Công ty CP Giáo Dục Việt Nam phối hợp với Trường ĐH Khọc Học  - ĐH Huế tuyển sinh lớp “Nghiệp vụ báo chí”
Gọi 0976759122 hoặc chat với chúng tôi để được tư vấn