NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HOC

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HOC

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC (CẤP 1), CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC, KHAI GIẢNG LIÊN TỤC TRONG THÁNG, CA HỌC TỐI HOẶC THỨ 7, CHỦ NHẬT TRONG TUẦN. 
LỚP CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

LỚP CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III
Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập (GDMN), đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non (GVMN) hạng III hoặc đang giữ chức danh nghề nghiệp GVMN hạng IV hoặc tương đương từ đủ 2 (hai) năm trở lên, chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng III.
 
LỚP CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

LỚP CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III
Giáo viên tiểu học hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp tiểu học (sau đây gọi chung là trường tiểu học công lập), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, có một trong các điều kiện sau:

 
 
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Chuyên tổ chức các khóa học cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Học nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng - đại học, Lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên dạy tiểu học, CHứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên mầm non, quản lý mầm non, Nghiệp vụ dạy nghề. Nhằm đáp ứng nhu cầu học và thi chứng chỉ của các anh chị học viên trên toàn quốc. Trung tâm NVSP quốc gia thông báo mở các lớp NVSP dành cho các cấp dạy. Liên hệ đăng ký 0976759122
Gọi 0976759122 hoặc chat với chúng tôi để được tư vấn