LỚP CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

LỚP CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, HỌC NGHIỆP VỤ BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP LIÊN HỆ 0976759122
 
BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III
(Ban hành theo Quyết định số 2515/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Giáo viên tiểu học hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp tiểu học (sau đây gọi chung là trường tiểu học công lập), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, có một trong các điều kiện sau:
1. Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III;
2. Đang giữ chức danh NN GV tiểu học hạng IV hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
TT Nội dung Số tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 32 28
1 Lí luận về nhà nước và hành chính nhà nước 12 8 4
2 Chuyên đề 2: Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục đào tạo 12 8 4
3 Chuyên đề 3: Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) 12 8 4
4 Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường tiểu học 16 8 8
  Ôn tập và kiểm tra phần I 8   8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp của chức danh giáo viên tiểu học hạng III 132 76 56
5 Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường tiểu học 20 12 8
6 Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III 20 12 8
7 Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường tiểu học 20 12 8
8 Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường tiểu học 24 16 8
9 Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường tiểu học 20 12 8
10 Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường tiểu học 20 12 8
  Ôn tập và kiểm tra phần II 8   8
III Phần III. Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế thực tế 24   24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4  
3 Viết thu hoạch 16   16
  Khai giảng, bế giảng 4   4
  Tổng cộng: 240 112 128

Thời gian học: T7 cn hoặc tối 2,4,6
Học Phí: 2.500.000đ/khóa
Thông tin về lớp học xin vui lòng liên hệ để được tư vấn
SĐT: 0976759122 Ms.Nga

 

Đăng ký lớp học


Hệ thống đào tạo và cấp chứng chỉ trên toàn quốc | Khoá học nấu ăn, chế biến món ăn ngon | Chứng chỉ lái máy cẩu | Cao đẳng công nghệ ô tô tại hải phòng | Khoá học lái xe nâng | Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm | Khoá học xoa bóp bấm huyệt

Gọi 0976759122 hoặc chat với chúng tôi để được tư vấn