Nghiệp vụ tư vấn du học

Trang chủ  >> NGHIỆP VỤ >> Nghiệp vụ tư vấn du học
Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học

Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học

Khóa bồi dưỡng chứng chỉ tư vấn được tổ chức thường xuyên tại tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và các tỉnh thành với mục tiêu:
Tìm nơi đào tạo bồi dưỡng chứng chỉ tư vấn du học chất lượng ở đâu- Trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học;
- Hỗ trợ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ tư vấn du học.
Gọi 0976759122 hoặc chat với chúng tôi để được tư vấn